Garodadz i̇m

Garodadz i̇m Yayki̇nluği̇n sarerun,

Gıntsxul peroğ arji̇ boyov dzarerun,

Maşmırkıni̇ dzarerun dzağgınun homrn onuş

Toli̇n bi̇lä garodadzi̇m, lmonoğ ozni̇yi̇ puş.

Garodadzi̇m Yayki̇nluği̇n sarerun,

xındzorıni̇ u dondzıni̇ dzarerun,

Garmi̇r textsi̇n garodadz i̇m homın onuş

Oski̇ poanoğ xoderun kuzi̇m ponuş.

Otı makur, äyli̇ bad ot pıçägu,

Indeğmaştı pats tokerov şınçägu,

Garodadz i̇m hoys sadradz meyvi̇ baxçi̇n

Yayki̇nluği̇n makur oti̇n bağşınçi̇n,

Garodadz i̇m yes ındex ımın i̇nçi̇n.

Lizú — hemşin ermeni dili
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?