Sev Mırälı

Xoğı çoytsats u cıxkırtats

Tsi̇l u tsaği̇g xaşats, toşnats,

Kılxıni̇n gax bed gıneynı,

Koni̇mı gati̇l çur kuzeynı.

Ihın memäl vusti̇ voydex

Joğvıvetson haman megdeğ,

Parti̇yımı sev mırälni̇,

Eştoğeynı äylın äli̇.

Meg mırälı ki̇çmı getsav,

Vär aşets u zarmıtsav,

Astav: «Äyli̇n yes korts çuni̇m,

Pare bari̇ ksrtsmı ıni̇m».

Ujı joğvets, ci̇p şad sevtsav,

Cığaynatsav, gädzägdetsav,

Xas ombrodmı gırgıratsuts,

Dzarav xoğun ın gıştıtsuts.

Çoytsats xoğı papkıretsav,

Çıri̇n dıvats ujı arav,

Pajnets alay tsi̇l u tsağgi̇n

U medzıtsuts ur dak tsotsi̇n.

Tsi̇l u tsaği̇g vi̇r aşetsi̇n

Hınor desnun gyank dıvoği̇n,

Deson salde garmi̇r arev,

Medzıtsutsi̇n tsaği̇g, derev.

Lizú — hemşin ermeni dili
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?