Maşkıntevı

Mgon gevdä uni̇, hafki̇ tev, ädu humar äl zor ä i̇mınuşı: ın mug ä tä hafk?

Ğatmı malerun takaverı borc trav mgnerun vırın. Yepor joğvoğni̇n knatsi̇n maşkıntevi̇n mod, äs neğvetsav, dvav heç. «Yes mug çi̇m, astav: ner egadz ek i̇m mod, desnul çi̇k tä hafk i̇m?», u erevtsuts uy teverı. Joğvoğni̇n ınu teverı desnuşnun bes herıtson, karär ınuşov tä sayi̇ ın mug çä, hafk ä.

Ontsav sra, takavorı borc trav hafkerun vırın. Borc joğvoğni̇n kıntsi̇n maşkıntevi̇ mod. Maşkıntevı neğvetsav․ «Kor ek tä i̇nçın ek, astav, desnul çi̇k tä mug ılluşıs?», u erevtsuts agrıni̇n.

Borc joğvoğni̇n ınu agrıni̇n desadznun bes herıtson, karär ınuşov tä sayi̇ ın hafk çä. Äsmun maşkıntevı xalısetsav borcın: Ama borc joğvoğnun tserkı çıynuşi̇ humar, zorı bähvi̇ gu baderun arınun u dzarnerun kovuğnun, ama ki̇şerı tus kellä, hnor uri̇nı i̇vek desnu heç.

Lizú — hemşin ermeni dili
Вход
Выход
Вы действительно хотите выйти?